top of page

Colofon

Tekst

Peter Bakkum, Marieke Berendsen, Laura Brown, Johan de Haan, Annemarie Dalenoord, Peter Schilder, Pien Harms, Michel van Maarseveen, Liesbeth Schotsman, Johan Splint, Gerdi A. Verbeet.

 

Ontwerp en realisatie

Tripp creatieve communicatie

 

Redactie en interviews WerkOpZolder│Anton Kos

 

Beeldresearch

Angelique van den Eerenbeemd, Laura Brown

 

Beeldredactie

Laura Brown, Paleis Het Loo

 

Alle afbeeldingen © Paleis Het Loo, tenzij anders vermeld.

Stichting Paleis Het Loo

Nationaal Museum

Koninklijk Park 1

7315 JA Apeldoorn

paleishetloo.nl

info@paleishetloo.nl

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, niet elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paleis Het Loo.

 

 

 

© 2022, Paleis Het Loo

bottom of page