top of page
background.b8d4c4f00aaf.jpg

De grote trap is vanaf 2022 weer beloopbaar voor bezoekers.

03. Financiën, Fondsen en Vrienden

hoofdstuk 3

Financiën, Fondsen

en Vrienden

Vrienden en partners zijn altijd belangrijk, maar in tijden van corona geven ze net die broodnodige extra motivering en ondersteuning. We verwelkomden in 2021 veel nieuwe Vrienden, het resultaat van speciale activiteiten zoals lunchlezingen, Facebookcampagnes, een boekuitdeling en een Vriendendag. De TuinCirkel verwierf eveneens een behoorlijk aantal nieuwe leden, mede door de nadruk op Groen Erfgoed & Vakmanschap in de wervingsacties. Er kwamen ook 11 nieuwe Ambassadeurs bij. Eind 2021 waren er 32 Ambassadeurs aan Paleis Het Loo verbonden.

Tijdens een Hard Hat Tour kregen de Ambassadeurs en de prospects (beoogde Ambassadeurs) inzicht in de voortgang van de bouw. Ook brachten ze een bedrijfsbezoek aan Hotel Apeldoorn - De Cantharel, waar hospitality en de samenwerking tussen commerciële en culturele instellingen aan bod kwamen. Onze Kroonvrienden kregen een rondleiding in het CC NL, afgesloten met een sfeervol diner in deze bijzondere setting. Helaas konden wij de Kroonvrienden en Gouden Vrienden vanwege de coronaregels niet ontvangen tijdens de PAN Amsterdam. Ze kregen wel de mogelijkheid de kunstbeurs op eigen gelegenheid te bezoeken. In de stand van de Zwitserse particuliere J. Safra Sarasin Bank gaven wij toelichtingen over onder meer de tuin, het paleis en enkele bijzondere collectiestukken.

Restauraties

Bijzonder blij waren we met de financiële ondersteuning van enkele fondsen voor restauraties. Sociëteit Apeldoorn hield een wervingsactie onder haar leden voor de restauratie van het schilderij Het Witte Loo. Directeur Michel van Maarseveen reikte in restaurant Prins Hendrik Garage aan het bestuur een replica uit, bestemd voor het nieuwe Sociëteitsgebouw. Het originele schilderij kreeg een mooie plek in de werkkamer van Koning Willem I. De restauratie van de kroonluchter van Willem V en Wilhelmina van Pruisen en twee bijpassende porseleinen vazen kon plaatsvinden dankzij crowdfunding, enkele gulle particuliere giften en bijdragen van de Stichting Koninklijk Apeldoorn en het S.E. Booy-barones van Randwijck Fonds.

balans en exploitatierekening

Reguliere bijdrage Vriendenloterij

Subsidies gemeente Apeldoorn

Inkomsten Ambassadeurs

Inkomsten sponsors

Inkomsten Vrienden

Bijdragen particulieren en fonden restauraties

Bijdragen fondsen vaste presentatie De Oranjes en Juniorpaleis

Bijdragen publicatie Paleis Het Loo. Een koninklijk huis

€ 300.000

€ 34.854

€ 72.375

€ 100.000

€ 30.206

€ 82.501

€ 275.000

€ 21.500

Op Giving Tuesday, de wereldwijde actiedag om goed te doen, waren onze social media-accounts gericht op de werving van Vrienden. De leden van de TuinCirkel hielden bijeenkomsten bij de Colonnades in de tuin en ontvingen leden tijdens de Spirit of Winter-fair.

Nalaten aan cultuur

Paleis Het Loo ontving in 2021 een eerste toezegging van een nalatenschap. Deze manier van betrokkenheid en ondersteuning krijgt verder vorm via een pagina in de bijlage ‘Doorgeven’ van het blad Vorsten en deelname aan het landelijke initiatief Nalaten aan Cultuur, specifiek de campagne Inspireer een generatie.

Bij Paleis Het Loo betrokken verenigingen en stichtingen

Meer en meer worden door particulieren geldbedragen geschonken of nagelaten aan Paleis Het Loo. Soms worden aan de besteding van deze middelen bepaalde voorwaarden verbonden, maar meestal is het museum hier vrij in. Om duidelijk zichtbaar te maken wat dankzij deze weldoeners gerealiseerd wordt, hebben wij hun bijdragen in Fondsen op naam ondergebracht. Elders in dit jaarverslag wordt hiernaar verwezen, bijvoorbeeld bij aankopen ten behoeve van de collectie met middelen uit een dergelijk fonds. In het genoemde overzicht van aankopen, schenkingen en bruiklenen is dat eveneens het geval.

Fondsen op naam

  • Dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus Fonds

  • Dr. H.O.C.R. Ruding Fonds

  • Fonds Voluntariaat Paleis Het Loo

  • Landheer van Hengforden Fonds

  • P.I.A.M. Eijkman – de Nerée tot Babberich Fonds

  • S.E. Booy - barones van Randwijck Fonds

Voor het behoud en beheer van de collectie voert Paleis Het Loo doorlopend restauraties uit. Lang niet alle restauraties kunnen worden gefinancierd en daarom is extra steun van vermogensfondsen, particulieren of bedrijven van harte welkom. Kijk voor een overzicht van de restauratieprojecten op onze site: Projecten & restauraties

Eigen inkomsten 2021

49%   Entree

19%   VriendenLoterij & Museumkaart

16%   Parkeergeld

14%   Winkelverkopen

2%     Vrijwilligersactiviteiten / overig

Eigen inkomsten 2020

56%   Entree

18%   VriendenLoterij & Museumkaart

16%   Parkeergeld

10%   Winkelverkopen

0%     Vrijwilligersactiviteiten / overig

bottom of page