top of page
hfst2_ccnl_2021_cc_nl_opening-groepsfoto_-_bibi_veth.7da0f1f688c1.jpg

De opening van het CC NL. V.l.n.r.: Susan Lammers (RCE), Taco Dibbets (Rijksmuseum), Ingrid van Engelshoven (OCW), Fatma Koşer Kaya (gemeente Amersfoort), Teus Eenkhoorn (NOM) en Michel van Maarseveen (Paleis Het Loo). Foto: Bibi Veth.

02. Collectiebeheer

hoofdstuk 2

Collectiebeheer

13 september, Amersfoort. Demissionair minister van OCW Ingrid van Engelshoven geeft een slinger aan het historische draaiorgel De Blauwe Mortier, het grootste object in het nu geopende CollectieCentrum Nederland (CC NL): ‘Een bijzondere locatie waar vier rijkscollecties samen gebracht zijn. Ik verwacht dat het erfgoedbeheer door het samenbrengen van de collecties naar een hoger plan getild kan worden. CC NL is modern, ongelofelijk duurzaam en toekomstbestendig. CC NL heeft alles in zich om uit te groeien tot een expertisecentrum op het gebied van het beheer en behoud van museale collecties. Prachtig dat wij dit in Nederland weten te realiseren’

De samenwerking tussen de partners van CC NL betekent inderdaad een enorme verbetering van het behoud en beheer van onze collectie en van de samenwerking tussen andere musea en culturele instellingen. Er is ook ruimte voor allerlei collectie-gerelateerde handelingen als fotografie, conservering en restauratie. De partners richten zich nu op de verdere optuiging van de CC NL-organisatie, procesinrichting en de planning van meerjarenprojecten op het gebied van registratie, onderzoek en collectiefotografie. De focus ligt hierbij op in- en uitgaande bruikleentransporten, nieuwe aanwinsten en de voorbereidingen rond onze toekomstige tentoonstellingen.

 

Registratie

In 2021 kwam na een gespreksronde met onder meer de Erfgoedinspectie een meerjarenplan Registratie tot stand (2021-2025), waarin verbeterpunten en acties zijn benoemd, zoals registratie van beperkt geregistreerde collectie die is aangetroffen tijdens de verhuizingen en verbouwing (bouwfragmenten). Ook doen we onderzoek naar een groot aantal objecten waarvan de standplaats onbekend is en hoe we kunnen aansluiten bij Collectie Nederland. Het team Informatie & Documentatie en het team Kennisontwikkeling startten twee projecten om de registratie-achterstanden in kaart te brengen voor de deelcollecties Fotografie en Orden & Onderscheidingen.

"CC NL heeft alles in zich om uit te groeien tot een expertisecentrum op het gebied van het beheer en behoud van museale collecties."

 

Digitalisering

Intussen neemt het digitale een prominente plaats in bij vrijwel alle museale taken, intern en extern: van online reserveren tot het raadplegen van de Beeldbank, van interactie op sociale media tot opslag en beheer van collectiegegevens. Om verantwoord en efficiënt om te gaan met alle digitale informatie en informatiesystemen die het museum rijk is, was het noodzakelijk alle informatiediensten in kaart te brengen: een Informatiebeleidsplan, een organisatiebrede inventarisatie voor onder meer het verduurzamen van ons digitale informatiebeheer. In het verslagjaar digitaliseerden we de oude bruikleendossiers, met het oog op de herziening van deze bruikleenovereenkomsten, het updaten van de verzekeringsdossiers en het actualiseren van de eigendomsstatus van de betrokken collectiestukken. In het najaar kon in samenspraak met het Koninklijk Staldepartement en de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag de eigendomsstatus van de zogenoemde Stallencollectie definitief vastgesteld worden. In 2022 volgt de administratieve vastlegging van deze afspraken, waarmee een langlopend registratietraject tot een einde komt.

 

Historisch Groen Erfgoed

Paleis Het Loo, Stichting Twickel en Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen startten in juli een samenwerkingsverband voor het beheer van de Nationale Plantencollectie Citrus. Doel is de kennis van de citruscollecties te borgen en te delen met jongere generaties erfgoedhoveniers.

team_museale_schoonmaak_vlnr_olga_tijink_michelle_reints_pascal_.9d10255da483.jpg

‘Altijd al het cement tussen de stenen.’

Paleis Het Loo breidt zijn collectie geregeld uit. Dit gebeurt door bruiklenen, schenkingen en door aankoop van objecten die nog ontbreken binnen het museum of belangrijk zijn voor de collectie. De schenkingen zijn afkomstig van particulieren of organisaties, de aankopen worden gefinancierd door genereuze bijdragen van diverse interne en externe fondsen, waaronder die van onze vrijwilligers, het Fonds Voluntariaat Paleis Het Loo. Objecten die niet in de collectie passen, worden afgestoten. Ontvangende partijen zijn andere musea of culturele instellingen of de bruikleengevers. Een volledig overzicht van bruiklenen, schenkingen, aankopen, afgestoten stukken en gerestaureerde voorwerpen is vanaf medio 2022 te raadplegen via paleishetloo.nl. Hieronder enkele bijzondere aankopen.

'The Family'

Helen Verhoeven (1974) / 2021

Bord met Paleis Het Loo van voren gezien

Meissen, Königliche Porzellan Manufaktur / ca. 1772-1774.

Herinrichting paleis

38      vrachtwagens

3482  objecten

25      kroonluchters

150    schilderijen

784    nieuwe LED-lampjes

31     externe partijen (69 mensen)

CollectieCentrum Nederland

56     inkomende transporten

931    inkomende objecten

63     uitgaande transporten

582   uitgaande objecten

158   interne transporten

1283  interne objectverplaatsingen

50

aanwinsten (sets)

22

ontzameld (sets)

184584

bestanden in beeldbank

11004

nieuwe mediarecords

Digitale registratiegraad

75

,4%

86

Bruikleendossiers gedigitaliseerd

bottom of page