top of page
210826_-verbouwing_10.ee269f46fdba.jpg

Het paleis weerspiegelt in de glaspartijen van de nieuwe ondergrondse uitbreiding.

05. Organisatie in beeld

hoofdstuk 5

Organisatie in beeld

De bedrijfsvoering van Stichting Paleis Het Loo heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke professionalisering en digitalisering doorgemaakt, processen die we in de nieuwe beleidsperiode voortzetten. In het verslagjaar stroomlijnden we alle bedrijfsprocessen in één systeem (AFAS), waaraan alle medewerkers en vrijwilligers zijn toegevoegd. De werkstromen zijn uitgewerkt en ingevoerd, arbeidsovereenkomsten en documenten als offertes of opdrachtbrieven zijn digitaal te ondertekenen en iedereen heeft rechtstreeks toegang tot het eigen dossier. Leidinggevenden hebben eveneens toegang tot de dossiers van hun medewerkers en vrijwilligers. Ook het vernieuwde intranet is in het systeem geïntegreerd.

Thuiswerken en online vergaderen zijn niet meer weg te denken. We ontwikkelden daarom een nieuw kantoorconcept, in te voeren als het personeel terugkeert naar de kantoren in het paleis en de ondergrondse uitbreiding. Vooralsnog denken we aan een combinatie van thuiswerken en op kantoor werken, met een verplichting om twee dagen in Apeldoorn aanwezig te zijn. Ook zal het adagium ‘Je bent aanwezig als het moet, je werkt thuis als het kan’ gelden. Vaste werkplekken zijn, met uitzondering van een beperkt aantal functies, straks verleden tijd.

Hoewel online veel is op te lossen, blijft het van belang persoonlijk contact met de collega’s en de organisatie te houden. Dat er in september een personeelsfeest kon plaatsvinden, droeg daar in grote mate aan bij.

‘Je bent aanwezig als het moet, je werkt thuis als het kan.’

Anders Werken

Anders Werken geeft onze medewerkers de kans om op een andere werkplek en eventueel in een andere functie kennis en ervaring op te doen. Doel was iedereen aan het werk te houden. Dat lukte ook in het tweede coronajaar. Het was ook mogelijk (langdurig) verlof op te nemen of gebruik te maken van de zogenoemde Strippenkaartregeling en (werk)ervaring op te doen buiten Paleis Het Loo. De vrijwilligers konden minder werk verrichten en ook op een andere wijze: alleen en niet in koppels.

 

 

Thuiswerken

Het thuiswerken vormde geen belemmering voor de bedrijfsresultaten (los van het bezoekersaantal). Het fundament was de digitalisering; online reservering, timeslots, digitale kaartverkoop en geoptimaliseerde of andere IT-voorzieningen voor thuiswerkende medewerkers. Thuiswerken was voor de meeste vrijwilligers vanzelfsprekend geen optie. Via de wekelijkse speciale editie van de interne nieuwsbrief HALLoo hielden we de medewerkers en vrijwilligers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We organiseerden voor hen Informatiebijeenkomsten via livestreams, die ook op een later tijdstip konden worden bekeken.

martijn_grijs3.bdc2c1009ca4.jpg

‘Een en al uitdaging.’

Voor de horeca wordt nieuw personeel aangetrokken en weer teams samengesteld.

De bezoekersservicemedewerkers konden na opheffing van de coronamaatregelen hun eigen taken weer oppakken, tot zichtbaar genoegen van Heidy Berenschot.

Aantal fte's

112

Aantal vrijwilligers

167

Aantal medewerkers

160

Clusters en personeel

Normaliter opent Paleis Het Loo begin april en staat het eerste kwartaal in het teken van de werving en opleiding van (nieuw) horecapersoneel. Dat was alweer geen sinecure. Er was nog steeds krapte op de arbeidsmarkt, met een kortere wervingsduur en snellere wisseling van werkgever. Evenwel lukte het om voor 2021 een goed team van horecacollega’s samen te stellen en een nieuw roostersysteem te introduceren (BOOQ). De pilot verliep dusdanig succesvol, dat dit systeem in 2022 organisatiebreed wordt geïmplementeerd.

bottom of page