top of page
de_kroonluchters_wachten_op_hun_beurt_om_opgehangen_te_worden_cr.41ae9c42a41c.jpg

Twee kroonluchters staan klaar om terug te worden gehangen op hun plek. Alle kroonluchters hebben led-lampen.

06. Inhuizen en vernieuwen

hoofdstuk 6

Inhuizen en vernieuwen

Een groot deel van 2021 stond in het teken van verhuizen. De zogeheten depotcollectie verhuisde van de externe en Apeldoornse depots naar het CC NL in Amersfoort, terwijl de objecten bestemd voor de opstelling in het paleis gefaseerd naar Apeldoorn werden vervoerd. Aan het begin van de lente maakte het voorvoegsel ver- plaats voor in-. De objecten keerden terug, de inhuizing kon beginnen. En toen het paleis ‘af’ was, waren we klaar voor de herinrichting.

Verhuizen

De collectieverhuizingen vielen geheel onder de verantwoordelijkheid van het cluster Kennis & Collectie, dat daarvoor nauw samenwerkte met de collega’s van het CC NL. De verhuizingen konden ondanks de steeds veranderende corona-situatie binnen de planning worden afgerond, met als resultaat dat alle depotcollecties zich nu in het externe en state of the art depot bevinden.

Inhuizen

De volgorde van inhuizing was afhankelijk van de deelopleveringen, die begonnen met de westelijke paviljoens, waarna de oostelijke paviljoens en het corps-de-logis volgden. Om de inhuizing mogelijk te maken, verrees op de plek van het ketenpark van de aannemer een laad- en losstation. Deze was voor de vrachtwagen toegankelijk vanaf de Tuinmanslaan, zodat de bouwactiviteiten op het voorterrein en de Bassecour ongehinderd konden plaatsvinden.

Herinrichting

Leidend bij de herinrichting van het paleis was het nieuwe inrichtingsconcept en de nieuwe bezoekersroutes. De oostzijde van het paleis keerde daarmee terug naar de tijd van de stichters van het paleis, Willem en Mary, terwijl de westzijde een beeld geeft van de bewoning van het paleis door de koninklijke familie (vanaf de vroege negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw). Dat betekende dat tien vertrekken die van 1984 tot 2018 te zien waren, niet in de oude vorm konden terugkeren. Tegelijkertijd bleek duidelijk hoe krachtig het nieuwe concept is: op verschillende plekken kwamen de ruimtes terug zoals ze tot 1977 eruitzagen, waardoor we de oorspronkelijke situatie dichter benaderen dan voorheen. Sluitstuk van de herinrichting is straks het aanbrengen van de collectiebescherming, implementatie van de ongediertebestrijding, inrichting van de processen van Collectie-hulpverlening (CHV) en uitvoering van de Museale Schoonmaak.

saskia_grijs_crop.78b791305917.jpg

‘Het is overweldigend, dat het bijna als vanzelf is gegaan.’

De betonnen trap verbindt oud en nieuw. Ook op andere plekken is deze connectie aangebracht.

Bouwwerkzaamheden op én onder de Bassecour.

Vanuit het gouden hek een blik de tuin in. Het bordes wordt in ere hersteld.

Van buiten naar binnen; de wandbespanning.

 

Bekijk wat er onder de Bassecour gebeurt in 360 graden

balzaal_vernieuwing.6cf907256e64.jpg

Het ontleden en vernieuwen van de Balzaal.

bottom of page