top of page
isolatie_voor_duurzaam_paleis.d11635f8fb1a.jpg

Verduurzamen gebeurt op veel manieren. Nu nog zichtbaar; de bedrading en isolatielagen in het paleis.

07. Verduurzamen

hoofdstuk 7

Verduurzamen

Op het gebied van duurzaamheid en verduurzamen in de gebouwde omgeving liggen grote uitdagingen, zoals een rigoureuze reductie van het energiegebruik. Voor monumenten is het streven 40% reductie in 2030 en 60% in 2040, terwijl in 2050 alle elektriciteit CO₂-neutraal opgewekt moet worden. Het museumcollectief voor de Verduurzaming van Musea publiceerde Een Plan van Aanpak Routekaart Verduurzaming Musea. Paleis Het Loo neemt deel aan dit collectief en onderschrijft de maatregelen en investeringen die daarvoor nodig zijn. Die zijn deels al getroffen en toegepast in het paleis.

* BREAAM is de afkorting van Building Research Establishment Assesment Method, een duurzaamheidskeurmerk. BREEAM voorziet in een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. De kwalificatie gaat van Pass, Good, Very Good, Excellent tot Outstanding, ook geduid in sterren: 1 t/m 5.

Paleis

In het paleis zijn de meest hoogwaardige installaties en apparatuur geplaatst, bijvoorbeeld een centrale energieruimte en WKO (warmte-koudeopslag). Alle risicovolle installaties als gasgestookte cv-ketels en koelmachines zijn verdwenen uit de hoog monumentale en museale gebieden, alle verlichting is ledverlichting, alle toiletten en kranen zijn nieuw en waterbesparend en afval- en grondstoffen zijn waar mogelijk herbruikbaar. Het verwachte eindresultaat is 89% CO2-emmisie in 2030 en maar liefst 93% in 2040, waardoor we de doelstellingen ruimschoots halen.

 

BREAAM

Onze duurzaamheid komt eveneens tot uitdrukking in een BREEAM-certificering*. Op dit moment voldoet Paleis Het Loo aan de eisen van ‘Good’ of twee sterren voor BREAAM-In-Use. Ons doel is 3 sterren dan wel de kwalificatie ‘Very Good’ voor BREAAM-In-Use en 4 sterren dan wel ‘Excellent’ voor BREAAM-In-Asset. De certificering van In-Use wordt na een operationeel jaar vastgesteld (dus in 2024). We onderzoeken eveneens of het mogelijk is om in de nabije toekomst geheel op groen stroomgebruik over te stappen.

CC NL

Ook het CC NL is duurzaam ingericht en gebouwd. Het gebouw creëert zo veel mogelijk zelf het vereiste klimaat. Zonnepanelen op het dak produceren vrijwel alle benodigde energie. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor de toiletten en het ontwerp van het landschap eromheen draagt bij aan de ontwikkeling van de lokale flora en fauna. De BREAAM-certificering is dan ook 5 sterren (outstanding), de hoogst mogelijke score.

Duurzaamheidsrapportage

Ieder jaar vindt een Duurzaamheidsrapportage plaats, waarin we de stand van zaken bepalen op de gebieden Transport, Welzijn en gezondheid, Energie, Water, Afval, Materialen en inkoop, Vervuiling, Landgebruik en Ecologie.

 

 

stoel_johan_achtergrond.040d3bc5faa3.jpg

‘Verduurzamen is blijven nadenken over morgen.’

houten_vloeren_muren_bomen.d3125c75a27b.jpg

Recyclen en verduurzaming: van deze gekapte bomen is een parketvloer gemaakt.

bottom of page